» Tájékoztatás vízmérő leolvasásról 2022-04-19

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az előzetesen megküldött értesítésünkben feltüntetett 2022.04.20 – 04.27. közötti leolvasási időpontban technikai okok miatt a lakossági elkülönített felhasználók esetében
 a Csolnok település - Aknász utca, Banka utca, Borókás utca, Malom köz, Táró köz, továbbá
az Annavölgy település - Bányász utca, Borbély sor, Csengettyű utca, Csobántanya, Deres sétány, Erdőalja út, Erkel Ferenc tér, Fenyő sor, Fő tér, Fő utca, Fűzfa utca,  Gesztenye fasor,  Jókai Mór utca, Kakukk utca, Községháza köz, Külterület, Munkácsy Mihály utca, Nefelejcs köz,  Népbolt sor, Orgona utca, Paulin major, Rózsa utca, Sárisáp út, Szabadság utca, Széchenyi Zsigmond utca, Templom köz
 a vízmérők leolvasása elmarad.
A mérőállás bejelentését a Társaságunk alábbi elérhetőségein tehetik meg:

  • telefonos ügyfélkapcsolatunkon keresztül a 06 80 555-222 telefonszámon
  • weboldalunkon (vízcenter) - https://vizcenter.hu/edv/
  • e-mailben: ugyfelkapcsolat@edvrt.hu
  • levélben a 2801 Tatabánya, Pf: 117
 
Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket.
 


^ Vissza az oldal tetejére ^

» ​TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL 2022-03-30

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Dunaharasztiban, a Temető utcában (a Baktay utca – Piac tér közötti szakaszon) az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt a mai napon 2022. 03. 30-án 11:30 és 14:00 óra között a vízszolgáltatás szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!


^ Vissza az oldal tetejére ^

» VÍZ VILÁGNAPJA 2022. 2022-03-21

pic6.jpg A Víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben.
A világnap célja, hogy ráirányítsa figyelmünket az édesvíz fontosságára, valamint az édesvízi források fenntartható kezelésének támogatására. Az ENSZ arra bíztatja tagállamait, hogy kapcsolódjanak be a világnap ünneplésébe olyan nemzeti programokkal, amelyek a közvélemény tudatosságának növelésére irányulnak.
A vízválság globális válság. A vízhez való fenntartható hozzáférés nélkül nem leszünk képesek elérni olyan célokat, mint például a minőségi oktatás, vagy a virágzóbb és méltányosabb társadalmak kialakítása. Figyelembe véve a helyzet sürgősségét, a következő évtizednek a cselekvésé kell lennie.
A  víz világnapja minden esztendőben más és más témára összpontosít, mely igazodik az adott évi víz világjelentés központi témájához. 2022-ben ez a FELSZÍN ALATTI VIZEK – LÁTHATÓVÁ TENNI A LÁTHATATLANT.
A felszín alatti vizek láthatatlanok, jelenlétüket mégis mindenhol tapasztaljuk. A lábunk alatt meghúzódó víz egy rejtett kincs, ami a világ szárazabb területein élőknek az egyetlen vízforrása lehet. Édesvízkészletünk jelentős hányadát ezek a vizek teszik ki: táplálják az ivóvíz-hálózatot, a higiéniai rendszereket, az ipart és a mezőgazdaságot, fenntartják a természetes ökoszisztémákat. Sokan nincsenek tisztában a felszín alatti vizek fontosságával, így az emberi tevékenység sok helyen túlhasználja és szennyezi ezeket a vizeket is. A felszín alatti vizek kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban is.
Összefogásra és tervezésre van szükség ahhoz, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk ezzel az értékes nyersanyaggal.
A felszín alatti vizek a földkéreg hézag-, üreg- és pórusrendszerét kitöltő vizek. Főbb típusaik a talajvíz, parti szűrésű víz, a rétegvíz, a rés-vagy karsztvíz és a termálvíz.
Fontos, hogy foglalkozzunk felszín alatti vizeinkkel, mivel azokon a területeken, ahol a vízkivétel nagyobb, mint a csapadékból származó beszivárgás, ott a felszín alatti vizeket túlhasználják. Sok helyen elszennyezik, ami azért jelentős probléma, mert akár évszázadokat vehet igénybe a vízkészletetek helyreállása.
Sokan nincsenek tisztában a felszín alatti víz mennyiségével és jelentőségével, így nem használják ki a benne rejlő lehetőséget. Feltárásuk, védelmük, valamint fenntartható használatuk kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásban és a növekvő népesség szükségleteinek kielégítésében.
Felszín alatti vizeinket meg kell védenünk a szennyezésektől, valamint fenntartható módon kell velük gazdálkodnunk, egyensúlyban tartva a népesség és az élővilág szükségleteit. A felszín alatti vizek a földi életközösségek bonyolult hálózatában, a mezőgazdaságban, az iparban, és a szennyvízkezelési rendszerekben betöltött, kiemelt szerepének meg kell jelennie a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó irányelvekben.
A víz világnapján, amellett, hogy ünnepeljük a vizet, felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelenleg is 2 milliárd ember él biztonságos vízhozzáférés nélkül. A világnap egyik fő célja, hogy cselekvésre buzdítson, hogy 2030-ig legyen hozzáférhető a tiszta víz és a biztonságos szennyvízkezelés mindenki számára.


^ Vissza az oldal tetejére ^

» AZ ÉDV. ZRT. KÖZLEMÉNYE ÉS MAVÍZ SAJTÓKÖZLEMÉNY 2022-02-08

ÉDV. ZRT. - KÖZLEMÉNY
Tatabánya, 2022. 02. 08.

A többségi állami tulajdonú, Komárom – Esztergom, Pest és Fejér megyékben víziközmű-szolgáltatást ellátó Társaságunk által szolgáltatott ivóvíz minőségét szigorú szabályok alapján kontrolláljuk, a csapvíz optimális arányban tartalmazza a szervezet számára szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket, így ajánljuk a fogyasztását. 
A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Akkreditált laboratóriumunkban a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági követelményeknek megfelelően folyamatos, ütemezett mintavétellel monitorozzuk a hálózatba táplált víz minőségét. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett és az általuk jóváhagyott gyakoriságban végzett ellenőrzéseink mérési adatait rendszeresen megküldjük az érintett ellenőrző szerveknek.
A csapvíz mindenki számára elérhető élelmiszer, fogyasztása nemcsak biztonságos, egészséges, de környezettudatos is.
 

MAVÍZ SAJTÓKÖZLEMÉNY
Budapest, 2022. 02.07.

A Magyar Víziközmű Szövetség az alábbiakban reagál a sajtóban megjelent csapvízzel kapcsolatos felháborító hírekre: ezúton szeretnénk megnyugtatni Magyarország lakosságát és a sajót munkatársait is, hogy hazánkban a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható.
A MaVíz, a magyarországi víz- és csatornaszolgáltató szervezetek, valamint a kapcsolódó vízipar, kereskedelem és oktatási intézmények társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy tagszervezeteit hatékonyan képviselje minden olyan jellegű témában, amely a társadalmi megítélés során hangsúlyt kap.
A Szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a hétvégén megjelent rémhírt keltő közleményeket felháborítónak tartja és a hazai víziközmű szolgáltatók nevében kikéri azt, hogy mérgező lenne a csapvíz! Mérésekkel alátámasztott és megerősített tény, hogy a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.
Ahogyan azt Nagy Edit a Szövetség főtitkára kiemelte: „Hazánkban a víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig - a szolgáltatói láncon keresztül - folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet és amint bármi problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni! Ide tartozik szorosan az a tény is, hogy a Hatóság is folyamatosan kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is; tehát nem véletlenül emlegetjük hazánkban a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként a csapvizet. Az ágazatban több, mint 20.000 ember dolgozik azon, hogy mindenhol megoldott legyen a kiváló minőségű csapvízzel való ellátás és a szennyvíz szakszerű elvezetése és tisztítása.
Kiemelném azt is, hogy az NNK anyagában megjelenő információk a hátrértéktől való eltéréseket mutatják. Az, hogy valami eltér a határértéktől, még nem jelenti azt, hogy mérgező! Csak egy példa: az arzén, amelynek most 10 μg/l a határértéke és 20 μg/l a megjelent anyagban néhány településen a mért érték, azért nem számít mérgezőnek, mert ennek a határértéke évekkel ezelőtt még 50 μg/l volt. Értelemszerűen: nem lehet mérgező az, ami még nemrég határérték alattinak számított! Óriási különbség van tehát a mérgező és a határértéket meghaladó kifejezések között.
A Szövetség kéri a sajtó munkatársait, hogy a jövőben törekedjenek a hiteles tájékoztatásra és információellenőrzés nélkül ne adjanak ki olyan információkat, amelyek megtévesztőek és a lakosság félrevezetését eredményezik.

Bővebb információ: Kreitner Krisztina kreitner.krisztina@maviz.org +36 30 277 4886


^ Vissza az oldal tetejére ^

» TÁJÉKOZTATÓ VÍZMÉRŐ LEOLVASÁS RENDJÉRŐL 2022-02-01

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy Oroszlányban a hidegvizes mellékmérők soros cseréjéről  Társaságunk minden esetben tértivevényes levélben, előre értesíti a Felhasználókat. Társaságunk jelenleg Oroszlányban nem tervez, és nem végez lakótömbi soros mellékmérő cserét. Az ÉDV. Zrt. a lépcsőházakra nem helyez ki értesítő levelet vízmérőcserékkel kapcsolatban, illetve az idei évben nem küldött még értesítést a Felhasználóknak a lakótömbi soros mellékvízmérő cseréről.
 
Köszönettel:
Északdunántúli Vízmű Zrt.
 


^ Vissza az oldal tetejére ^

» IVÓVÍZMÉRŐINK ÉS VÍZVEZETÉKEINK FAGYKÁR ELLENI TÉLIESÍTÉSE 2022-01-14

A tél beálltával rendszeresen előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. szeretné felhívni a fogyasztók figyelmét a szükségessé váló óvintézkedésekre, melyek segítenek elkerülni a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodásokat, valamint a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlák költségeit.

A vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvízhálózat karbantartása a felhasználók feladata, így a fagyás miatt megrongálódott vízmérők javítása, pótlása, az új mérők hitelesítése, valamint az elfolyt víz költsége is mind a felhasználót terheli. A téliesítést körültekintően végző tulajdonos sok kellemetlenségtől és felesleges kiadástól mentesülhet.
 
Hogyan védekezzünk a vízmérő elfagyása ellen?
Gondoskodjon a rendszer teljes víztelenítéséről! Ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt az elfagyás. Fontos, hogy a víztelenítés a vízóra aknában is megtörténjen. Víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására.

Lehetőség szerint kívülről is szigetelje, takarja le a vízmérő aknát! Ez a vízakna búvónyílásának hőszigetelő anyaggal (hungarocellel) való bevonását jelenti. Érdemes az akna mennyezetét, azaz belülről az aknafedlapot, valamint az aknaoldalfalait is leszigetelni, az aljzata azonban szabadon maradhat.
A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását is mindenképpen ellenőrizni kell – fontos továbbá, hogy ne legyenek hézagok, amelyen keresztül a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben akkor is forog a vízmérő csillagkereke, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. 
 
Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon: 06-80-426-426.
Friss hírekért, aktualitásokért kövesse Facebook oldalunkat is!
 
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
ÉDV ZRT.  


^ Vissza az oldal tetejére ^

» ​TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL 2021-12-07

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Dunaharasztiban, a Mátyás király utcában műszaki átépítés miatt a mai napon 2021. 12. 07-én 08:00 és 13:00 óra között vízhiány várható. A zárás a Dózsa György út és Kinizsi utca közötti szakaszt, valamint a Dózsa György út Mátyás király és Földváry utca közötti szakaszát érinti.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!


^ Vissza az oldal tetejére ^

» TÁJÉKOZTATÁS VÍZHIÁNYRÓL 2021-12-07

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Komárom-Szőny városrészben, a Dózsa György utcában az ivóvíz-közhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt a mai napon 2021. 12. 07-én 12:00 óráig vízhiány várható.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!


^ Vissza az oldal tetejére ^

» ​Ügyfélkapcsolati Irodák – változás az ügyfélfogadás rendjében 2021-11-18

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2021. november 19-től az Ügyfélkapcsolati Irodák ügyfélterében egyszerre csak annyi Felhasználó tartózkodhat, ahány aktív munkaállomás rendelkezésre áll.
Ahol lehetőség van rá, természetesen biztosítjuk az ügyfélfogadási téren kívüli várakozást.
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
 
Tisztelettel:
Északdunántúli Vízmű Zrt.


^ Vissza az oldal tetejére ^

» Tájékoztatás vízmérő leolvasási időpont változásáról! 2021-11-05

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az előzetesen megküldött értesítésünkben feltüntetett 2021.11.22 – 11.29. közötti leolvasási időponttól eltérően
az  Esztergom, Bánomi lakótelep 1 - 38. szám alatti lakossági felhasználók mérőinek leolvasását
2021. 11.20-tól kezdjük meg.

A tényleges időpontról a lépcsőházban elhelyezett értesítőből tájékozódhatnak.
A mérőállás bejelentését Társaságunk alábbi elérhetőségein tehetik meg:

 
Köszönjük a megértésüket és együttműködésüket.
 
Tisztelettel
Északdunántúli Vízmű Zrt.


^ Vissza az oldal tetejére ^